فیلم ها

-شرینگ پک اتوماتیک

-تسمه کش اتوماتیک

-وکیوم تک کابین

-استرچ پالت

-چسب زن

-تسمه کش نیمه اتوماتیک

وکیوم دو کابین صنعتی